05 decembrie 2015

imboldul

0 comentarii
Suntem imbolditi sa facem una, sa facem alta , sa fim si sa avem.

02 decembrie 2015

forte-rutina

0 comentarii
Orice rutina determina o modalitate temporala.

29 noiembrie 2015

forte II

0 comentarii
Egologia si ecologia.