11 iulie 2018

laitmotivul blogului

0 comentarii
Ceea ce se spune aici nu genereaza o necesitate, ci o constienta; nu genereaza un model de urmat, ci o actiune individuala a lui a fi.

10 iulie 2018

dispersia si concentrarea

0 comentarii
S-a luat un premiu Nobel pentru fizica cand s-a relevat faptul ca uiversul este structurat pe nivele de ordine si energie,