04 mai 2011

gandirea


Gândirea conţine toate gândurile şi toate gândurile (tot ceea ce a fost gândit) sunt în memoria fiecărui individ uman.
Acolo găsesc toţi oamenii toate răspunsurile, fiecare gând este răspuns la o întrebare şi fiecare are toate răspunsurile şi la orice răspuns şi la orice întrebare, acces liber. Simţămintele noastre sunt comunicare fără reprezentare, fără simbol, fără ocultare, ascundere. Ele nu mint niciodată pentru că minciuna este apărută şi posibilă după ce au apărut simbolurile sau semnele grafice ale informaţiilor, sau traducerea grafică a informaţiilor conţinute de simţăminte. De atunci putem spune sau scrie una şi simţi alta! Ceea ce simţim este informaţia reală, ceea ce spunem poate şi este de cele mai multe ori instrumentat pentru ascundere şi manipulare a intenţiilor reale. Ceea ce simţim este deja răspunsul intenţiei reale, dar nu ţinem cont de asta ca să armonizăm intenţia. Forţele simţirii universale sunt informatia întregului univers. Informaţia universală reprezentată prin simboluri grafice sau imagistice sau sonore, este ascunsă. Producţia de imagine, de teorii şi interpretări acoperă adevărul informaţiei universale prin pervertirea ei prin traducerea în simboluri care induc condiţionări şi exigente pentru aflarea adevărului. Evidenţa ne spune că atunci când ne simţim rău, facem rău. Schmbând ceea ce facem vom putea să ne generăm bună simţire sau sănătatea. Aşteptarea ca în urma unor condiţii exterioare pe care le îndeplinim să ne simţim, bine este aşteptarea în van. Simţirea este răspunsul propriilor fapte, feed-back-ul lor pentru autocorecţie. Prin intermediul simţurilor putem cunoaşte aspecte de complexitate şi frumuseţe icomensurabilă. Dar cine mai este atent şi responsabil faţă de ceea ce simte? Căutam vinovaţi în afara noastră pentru ceea ce simţim! Nu bănuim că intenţiile din care se nasc faptele sunt greşite ca să le corectăm, să le decsoperim pe cele ce nu ne rănesc. Natura este creaţia, iniţial oamenii nu răneau creaţia şi existau în ea. Prin pervertirea imaginii despre sine a oamenilor, prin ascunderea şi mistificarea istoriei lor , prin arderea inscrisurilor care conţineau informaţiile istorice nepervertite de interese oculte (ascunse) şi înlocuirea lor cu istoria fabricată care să slujească scopurile unor grupuri infime de obsedaţi de putere şi controlul asupra celorlalţi, oamenii au pierdut contactul cu adevărul propiilor existenţe. Sigur că mijlocul principal a fost discordia şi promovarea unei imagini a superiorităţii unor oameni în faţa celorlalţi ,toate în numele lui Dumnezeu când în fapt tocmai acest tertip desconspira laşitatea asumării propriilor fapte, interese ascunse în spatele acestor vrăjeli dogmatice. Că astăzi se ascund aceleaşi vrăjeli sub numle de democraţie, libertate, prosperitate şi cine nu pune botul este făcut terorist şi ajunge în cimitir în loc de excomunicare şi sfârşitul în iad, mare lucru nu s-a schimbat. Se schimbă doar formele şi strategiile obţinerii de dominaţie, metode de manipularea conştiinţelor sau a existentelor. Conştiinţa nu poate fi omorâtă dar existenţa poate fi fragmentată. Din acest motiv armele împotriva conştiinţei şi aservirea ei (moatea în duh) sunt cele mai preţuite. Dacă aserveşti o conştiinţă te-ai asigurat de existenţa dominantă şi prosperă pe mai multe milenii. De exemplu 6 milenii de când omenirea este supusă acestuit tratament. Dar după cum se vede nu s-a reuşit încă în totalitate deşi existentele sunt aservite banului(simbol) şi cantităţii sale, egală cu cantitatea conştiinţelor individuale aservite. După cum afirmăm toate răspunsurile sunt în memoria fiecăruia şi căutate acolo putem găsi răspunsurile la "cine şi de ce", "cum se poate aşa ceva",etc. Adevărul culturii şi modalităţii existenţiale umane în armonie şi echilibru interior al forţelor, nu poate fi şters sau ascuns la nesfârşit, iese mereu la lumina conştiinţei când este căutat sincer. Amintirea acestui adevăr nu ne lasă să dormim nici pace nu ne da până când nu-l vedem şi exprimam. Nu este nici o forţă mai mare decât gândul omului trezit la adevărul existenţei sale. Acest gând este un gând de iertare şi uitare a ceea ce a fost neadevăr, un gand imagine de pace şi iubire. Nu există pedepse în afara celor ce şi le da fiecare. Cele mai grele pedepse şi le dau manipulatorii şi obsedaţii de putere şi control al celorlalţi, instigatorii la discordie şi superioritate. Agresivitatea ca forţa universală îi va zdrobi pentru că îi domină lăuntric şi nu pot să o armonizeze cu celelalte forţe lăuntrice. A manipula agresivitatea sau a o instrumenta pentru ceilalţi în timp ce tu jubilezi în fata slăbiciunii lor, este crucea de pe mormântul conştiinţei, deja eşti îngropat. Armonia forţelor gândirii este acesibila doar omului. Omul care lasă o dominantă să-l acapareze, de exemplu egoismul şi indiferenta, îşi semnează actul de deces şi acest fapt generează o lungă şi dureroasă agonie până când se repetă faptul în lume prin mână medicilor legişti. Armonia gândirii percepută ca şi claritate interioară, tăcere, pacea minţii, ne lasă să percepem radiaţia inimilor noastre, iubirea. Astfel gândirea ca totalitate armonică şi fascinantă, este simţire este iubire. Inteligenţa acestei percepţii este înţelepciune. Gândul născut din iubire este gândul născut din armonia universlui aşa cum este el şi are puterea universului în spatele său. Gândurile născute din false concepţii şi considerente, păreri şi opinii despre, sau credinţe inoculate (codificările conştiinţelor), au în spate o falsă putere cea a aserviţilor sau robilor acelei falsităţi. Astfel, gândul unui singur om ancorat în Univers şi in simţământul sau Iubirea, este mai viu decât gândurile unei gloate de robi ai unui manipulator iresponsabil şi indiferent. Vă întrebaţi cine este acela? Îl puteţi descoperi singuri observând modalităţile sale comportamentale, aşa numitele moduri sau căi ale vieţii. Nu contează în ce poziţie din ierarhia falsului vă aflaţi când vă treziţi, dar contează ce comportament aveti şi ce faceţi după aceea. Gândirea universală este universul fizic, creaţia, corpul universului, Când doriţi să comunicaţi cu Universul, intraţi în rezonanţă cu gândurile sale, firele de iarbă, florile şi copacii, apele şi munţii, stelele şi constelaţiile, cu tot ce este vizibil fiecăruia, elementele naturii şi inteligenţa lor. Dar nu puteţi face asta stând în maşină şi birouri, inconjurati si sufocati de lucrurile artificiale si gandirea lor. Grădina rauiului este grădina bunicii în care ne jucăm (cine a mai avut şansa) şi pe care am fost manipulaţi să o abandonăm, să o părăsim în numele nu ştiu căror modalităţi existenţiale “moderne", ştiinţifice şi tehnologice care s-au dovedit a fi ruinătoare prin afectele lor asupra sănătăţii mentale şi corporale ale aserviţilor. Cunoaşterea prin simţire este completă şi directă şi generează asentiment adică raţiune existenţială. Spiritul este subiectiv dar nu idiot sau iraţional. Vă propun un experiment stiintifc şi ratioanal: Toţi care citesc aceste rânduri şi nu au ceva împotrivă să participe, să experimentăm împreună puterea gândului colectiv şi să acordăm atenţie şi dragoste gândului imagine "pace şi iubire"; nu este relevantă întrebarea când şi cum facem asta, timpul şi “modalitatea dogma” nu este relevantă în acest caz pentru că nu există motiv sau interes personal, ci doar joaca unor copii. Diferenţa între oameni şi roboţi biologici (oameni codificaţi ,ascunşi lor înşişi, în stare de somn sau somnolenţă), este simplă : roboţii descriu realitatea, oamenii o creează.

Un comentariu: